حتی خودمم نمیدونم چرا.....

 کسی دلیل رفتنتو ازم نپرسید  / حال خرابمو هیچکی نفهمید

خیلیا زنگ زدن اهنگ بزارم ولی از حالم خبری ندارن

لعنت ب زندگی

/ 1 نظر / 34 بازدید
کوله پشتی

ندگی رو بد ببینی میشه جهنم.خوب ببینی میشه بهشت. تو اوج خوب و بدش خدا همراهه ماست. صبور باش و اروم زندگی کن.